Neden MEB-DER?

 

 

 

 •                    Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı, programlı etkileşim sürecidir. Her sosyal yapılanmanın, hayatı ve devamı olan eğitim-öğretim konusu, tesadüfî, herhangi bir tercihlerden bir tercihle oluşturulmamalıdır.
 •  
 •               20. y.y. Türkiye’sinde yetişen büyük mütefekkir, kültür ve eylem adamı NurettinTopçu’ ya göre; Milletimizin üç asırdan beri geçirmekte olduğu buhranların sebebi ve kaynağı kültür ve eğitim sahasında aranmalıdır.
 •  
 •               Ülkesini seven, milletini seven, temelde  yaşadığı toplumun değerlerine sahip, milli gençliğin oluşması eğitimden geçer. Dolayısıyla bu işi icra edecek eğitimcilerin yeterli bilgi donanımına sahip, milletinin değerleriyle donanmış, anlattıklarını bu amaç uğruna dönük ve sistem içerisinde sunan ehliyetli kişiler olması gerekir. Çünkü öğretmenler kutsal bir görevi üstlenmiş, içinde bulundukları toplumların deniz fenerleridir…
 •  
 •              Öğretmenlik mesleği aynı zamanda bir peygamberlik mesleğidir. İnsanlığın ilk muallim ve mürebbileri peygamberlerdir. Sevgili Peygamberimiz de kendisinin bir muallim olarak gönderildiğini ve esas vazifesinin bu olduğunu muhtelif vesilelerle ifade buyurmuşlardır. Dolayısıyla eğitimcilerimiz “Ben muallim olarak gönderildim.”diyen peygamberimizin günümüzdekivarisleridir. 
 •   
 •              İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, olması gereken eğitimci portresini şöyle ifade eder:
 •  
 •  
 • "Muallimim" diyen olmak gerektir Îmanlı;
 •  Edebli,sonra liyâkatlı,sonra vicdanlı.
 •  Bu dördü olmadan olmaz:Vazîfe,çünkü,büyük;
 •  
 •  
 •               Bu nedenledir ki, MEB-DER -Milli Eğitimciler Birliği Derneği -eğitimcilerin; ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sağlamak, Allah rızası için çalışan nesiller yetiştirmek, eğitim sistemimizin toplumun ıslahı ve değerlerine  bağlı nesiller yetiştirmesini sağlamak, eğitimcilerimiz bu amaçlar çerçevesinde çalışmasını ve dayanışmasını sağlamak için kurdukları bir gönüllü ittifaktır.
Yayınlanma: Perşembe, 10 Nisan 2014 08:35 Gösterim: 3828
Yazdır

Milli Eğitimciler Birliği Derneği genel merkezi tarafından yaptırılmıştır. Tüm Hakları Saklıdır. ©2014