Akran Zorbalığı Broşür

MEB-DER tarafından itina ile hazırlanan kitap ayraçlarımız yayında... Kitap ayraçlarımıza derneğimizden ulaşabilirsiniz...
Yayınlanma: Cumartesi, 09 Eylül 2017 16:10 Gösterim: 292
Yazdır

Akran Zorbalığı Broşür
Görüntülemek için Tıklayınız

MEB-DER tarafından yürütülen "En Yakın Arkadaşım Akranım" projesi ile ilgili broşürümüz yayınlandı...
Yayınlanma: Pazartesi, 10 Temmuz 2017 16:10 Gösterim: 338
Yazdır

 

Slayt1
Görüntülemek İçin Tıklayın

MEB-DER Milli Eğitimciler Birliği Derneği olarak önce ahlak ve maneviyat şiarı ile ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz. Toplumda gördüğümüz sosyolojik problemlere kayıtsız kalmayarak sorunun kaynağını tespit edip, projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken milli manevi değerlere bağlı bir eğitim metodunu önceliyoruz.  

MEB-DER Gönüllüsü eğitimcilerimizin son iki yıl içerisinde yayınlanmış köşe yazıları ve makalelerini bu kitapta toplayarak sizlere derli toplu bir eser sunuyoruz. Yazılardan da anlaşılacağı üzere sürekli şikâyet eden, eleştiren ama hiçbir şey yapmayan değil toplumsal değerlere sahip bir bakış açısıyla konuya çözüm odaklı yaklaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Bi Dünya Kadın Projesi” araştırmaları sonucu oluşturduğumuz yaklaşık 200 sayfalık kitabımızın ardından bu kez de köşe yazılarımızdan oluşan bu kitabı sizlere ulaştırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Yukarıda da belirtildiği üzere bu kitaptaki yazılar son iki yıl içerisinde kaleme alındığı için yazıldığı tarihi dikkate alarak değerlendirmenizi istirham ediyoruz.

İyi okumalar efendim…

Yayınlanma: Pazar, 11 Haziran 2017 12:20 Gösterim: 560
Yazdır

egitimgünlügü
Görüntülemek İçin Tıklayın

Yayınlanma: Pazartesi, 12 Haziran 2017 16:16 Gösterim: 458
Yazdır
birdnya
Görüntülemek İçin Tıklayın

 

Bu çalışma MEB-DER Milli Eğitimciler Birliği Derneği tarafından yürütülen ve TC İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘’Bi Dünya Kadın; Sakarya Örneklemi’’ Projesinin son etabında, proje amaçlarına uygun bir şekilde kadının toplumdaki yeri ve kadına yönelik şiddet üzerine yapılmış olan anket değerlendirme raporudur. Anket formları 1000 kişiye dağıtılmış olup katılımcılara 40 soru sorulmuştur.

Çalışmada Kadına Yönelik Şiddet, Kadınların Demokrasiye Katkıları, Kadınların Karar Alma Mekanizmalarına Dâhil Edilmesi, Öncü Kadınlar, Aile ve Toplumda Kadının Yeri ile Aile içi İletişimde Kadının Önemi konularına yer verilmiştir. Cinsiyet, Medeni Hal, Eğitim Düzeyi, Yaş ve Meslek Gruplarına göre ayrı ayrı anket sonuçları değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

Proje sürecinde Sakarya ilinde 8 farklı ilçede 39 okulda (Ortaokul ve Lise) yaklaşık 10 bin kişiye (kız-erkek öğrenci - öğretmen - veli) eğitim semineri ve ayrıca bir kez tüm rehber öğretmenlere yönelik bir kez de halka açık konferans gerçekleştirilmiştir. Eğitim seminerleri ve konferansları organize etmek aynı zamanda projeyi yürütmek için dernek yönetim kurulu ve proje eğitmenleri ile 6 kez çalıştay düzenlenmiştir.

Bütün bu çalışmalar MEB-DER Milli Eğitimciler Birliği Derneği Stratejik Araştırma Merkezi MEBSAM Tarafından Hazırlanan “Bi Dünya Kadın: Sakarya Örneklemi” adıyla bilimsel veri haline dönüştürülerek ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sağlanmak amaçlanmıştır.

İyi okumalar efendim…

 

 

Yayınlanma: Cumartesi, 10 Haziran 2017 21:36 Gösterim: 488
Yazdır