İbrahim Kün

Feb 04

Velilerin Eğitimdeki Rolü ve Önemi

          Öğrencilerimiz için verilen eğitimde öğrenci, öğretmen ve veli en büyük etkendir. Okul ortamı, çevre,  vb. bu etkenlerin yanında yer almaktadır. Veli eğitim-öğretim sürecinde ne kadar etkin olursa o kadar verimli bir eğitim-öğretim oluşacaktır. Veli okul işbirliğinin temel amacı velilerin katılımı ve desteği ile öğrenci ve okul başarısını yükseltmektir. Okulun öğrenciye istenilen davranışları tek başına kazandırması olanaklı değildir. Kazanılan davranışlardan önemli bir kısmı da ailenin katkısı ile oluşur. Yine okulda öğrenciye kazandırılan bilgi, beceri ve davranışlar evde aileler tarafından desteklenip pekiştirilmez ise, kısa zamanda unutulur. Daha da önemlisi okul ve ev arasında önem verilen değerler, alışkanlıklar ile çocuğa davranış kazandırma yöntemi konusunda ayrıcalıklar var ise çocuğun okulda öğretilenleri kolayca öğrenmesi ve uygulamaya koyması çok güç olur. İşte bu ve benzeri birçok nedenden dolayı yönetici ve öğretmenler öğrencilerin ve okulun başarısını artırmak için ailelerin desteğine ihtiyaç duyarlar.

             Eğitim-öğretim ortamı sadece okulda oluşturulmaz. Veliler evlerinde öğrenciler için ayrı bir yer ve uygun zaman belirleyerek eğitim faaliyetlerini desteklemelidir. Öğrencilere güzel örnek olarak davranış yönünden gelişmelerini sağlamalıdırlar. Ev ortamının oluşturulmasında okul ile işbirliğine gidilmeli birlikte zaman ayarlaması ve dağılım yapılmalıdır.          Velinin eğitimdeki en büyük önemlerinden bir tanesi de iletişimdir. İletişim öncelikle öğrenci ve okul arasında olmalıdır. Öğrencinin veli tarafından tanınması ve güçlü bir iletişimin olması gerekmektedir. İletişim kurulamadığı durumlarda öğrenci kendini kısıtlamakta, kendine has bir dünya oluşturup o dünyada yaşamaktadır. Öğrenciye önem verildiği özellikle belirtilmeli, bu önemin öğrencide şımarıklığa sebebiyet verilmesi engellenmektedir. Ne çok az, ne de çok fazla ilgi öğrenciyi olumsuz etkileyecektir.

           Okul-veli katılımının yükseltilebilmesi için öncelikle okul idaresi ve öğretmenler tarafından bütün veliler kendilerine has özellikleriyle kabul edilmeli ve saygı gösterilmelidir. Öğrencilerimize gösterdiğimiz saygı kadar hatta daha fazlasını velilerimize göstermeliyiz.

Okul veli işbirliğinde velilerin özellikle şu hususları göz önünde bulundurmaları gerekir:

1. Öğrencinin okul başarısında okul yönetici ve öğretmenleri kadar, velinin de rol ve sorumluluğu vardır.

2. Okulların başarısı okul müdürü ve öğretmenlerin çabası kadar, velilerin de okullarla etkili iletişim kurarak işbirliği yapmalarına bağlıdır.

3. Öğrencinin başarı düzeyi okulun fiziksel ve psikolojik koşulları kadar,

4. Ailenin okul etkinlikleri ve kararlarına katılımı, okulun işleyişi ile ilgili kuralları ve ilkeleri değiştirmek değil, onları daha uygulanabilir duruma getirme amacı ile yapılır.

5.Velilere eğitim seminerleri yapılmalıdır…

          
Yazan: Murat MENGEN Son Güncelleme: Perşembe, 04 Şubat 2016 10:46 Yayınlanma: Perşembe, 04 Şubat 2016 10:32 Gösterim: 1584
Yazdır