İbrahim Kün

Dec 31

Okul Aile İşbirliği

OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ

Çocuk eğitiminin öneminin artmasıyla birlikte evde de   nitelikli bir eğitim   verilmesi  gerektiği bilincine varılmıştır. Çocuğun öğrenmesinin büyük miktarının yaşamının ilk yıllarında daha hızlı olduğunu kanıtlayan  pek  çok araştırma vardır. Aileyi  okul öncesi eğitim  programının bir parçası haline getirmek, çocukların gelişimi açısından üzerinde durulan önemli bir konu haline gelmiştir. Çocuğun yakın çevresi onun gelişiminde ve bakımında önemli rol oynar. Çocuğa sağlanan yakın çevrenin etkin olabilmesi, aile üyelerinin tutum ve davranışlarına bağlıdır.İyi yetişen çocuk eğitimli anne ve babaların çocuklarıdır.

Aile her dönemde çocuğun gelişimi ve eğitiminden aile sorumlu olmuştur. Ancak bu rol, geleneksel toplumlarda, sanayi toplumlarına göre daha yoğun ve yaygın bir biçimde görülür. Geleneksel aile modelinde bir taraftan toplumun değer normlarını, diğer taraftan da bilgi ve becerileri öğreterek çocuk yaşama hazırlanırdı. Bilim ve teknolojinin etkisi altında ortaya çıkan hızlı toplumsal değişmeler aile sisteminde, aile üyelerinin rol ve işlevlerinde de önemli değişmelere yol açmıştır. Böylelikle ailenin, içinde eğitim de olmak üzere bazı temel işlevlerinden haberdar olmaları gerekir.Gelişen teknolojik ürünlerden çocuklar bilinçli ve ailelerinin kontrolünde faydalanmalıdır.

Farklı kültür zeminine sahip, farklı çocuk yetiştirme tarzlarını benimseyen anne-babaya bu konuda en büyük destek öğretmenler ve okuldur. Öğretmenler ve anne-baba arasında anlayışlı bir zeminde oluşan olumlu ve aktif bir iletişim, çocuğun ilk eğitim dönemi için en uygun öğrenim ve eğitim ortamını oluşturur. Ailelerin daha okul öncesi dönemden başlayarak eğitim programına aktif olarak katılımı, çocuğun çeşitli öğrenmeleri üzerinde çok olumlu ve kalıcı etkiler yaratır.

Çocuğu küçük bir birey değil olgun bir birey olarak görmek gerekir. Her çocuğun ilgi istek ve davranış biçimi farklıdır.Bu farklılıklara göre çocuklarla iletişim kurmak gerekir.

Bunun için aileleri bilinçlendirmek, onlara çocuklarının eğitiminin bir parçası olduklarını hissettirmek ve kendilerine güvenmelerini sağlayarak çocuklarıyla birlikte bu eğitimin içine almak gerekir.

Veli toplantıları, veli eğitimleri gibi…

    
Yazan: Murat MENGEN Son Güncelleme: Çarşamba, 20 Ocak 2016 12:31 Yayınlanma: Perşembe, 31 Aralık 2015 11:37 Gösterim: 864
Yazdır