24 Kasım Basın Açıklaması

ALİ AKILLI

Öğretmenlik toplumun inşasında en etkin bir meslektir.  Öğretmenler toplumu geleceğe hazırlayan insanlardır. Etkin ve verimli bir çalışma yapacaksanız,  bilgi birikimi kazandıran öğretmeni  sevmelisiniz ve  ona değer vermelisiniz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’ un fethinde, ordusuyla  şehre girerken kendisinin yetiştiren hocası Akşemseddin de  en önde, yanındadır. 

Ülkenin imar ve ıslahında rol alacak nesillerin yetiştirilmesinde en büyük pay öğretmenlere  aittir. Bu kadar önemli bir görevi yerine getirmeye çalışan  eğitimcilerimizin desteklenmesi, saygın ve etkin hale getirilmesi, hayat standardının yükseltilmesi, bilgi ve donanıma sahip olması bir zorunluluktur. Bu eksikliklerin tamamlanması için yapılan bütün çalışmalar ve oluşturulan projeler önemlidir. Fakat eğitimin kalitesini ve başarısını artırma adına atılan her adımda bir taraf eksik kalmaktadır. Biz Fatihler yetiştirmeye çalışırken, Akşemseddin’ i görmezden geliyoruz. Ülkemizin öğretmenleri özlük hakları bakımından AB ve ABD ´de çalışan öğretmenlerin sahip olduğu hakların çok gerisindedir. İnsan hakları bakımından da öğretmenlerimiz Avrupa´da ki meslektaşlarının  gerisindedir. Bunu görmeden, biz batıda kullanılan ancak bizim toplumsal değerlerimizde karşılığı olmayan “koçluk” gibi tanımlamalarla  öğretmenlerimizin saygınlığını bir kademe daha aşağıya çekecek taklitçi bir  uygulama sergiliyoruz.

Öğretmenlerimiz din ve vicdan hürriyeti, kılık kıyafet, bilgiye ulaşma, seyahat, sosyal  faaliyetlere katılım gibi temel insan haklarından kâmil manada yararlanamamaktadır. Ülkemizde öğretmenlerin saygın ve  etkin olma hakları budanmış, öğretmeninden çekinen öğrenci yerine öğrencisinden çekinen bir öğretmen kitlesi oluşturmak için eğitim sistemi yozlaştırılmıştır. Böylece ´öğretmenin adı yok´ olma konumuna gelmiştir. Öğretmen yetiştirmede de Türkiye gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmıştır.           

Elbette öğretmenlik mesleği fedakârlık ve feragat mesleğidir. Öğretmenlerimiz bu bilince sahip olarak kahramanca çalışmaktadır. Ancak eğitim sistemimiz de, Fatihler, Sinanlar, Mevlânalar, Hacı Bek taş-ı Veliler yetiştirmeye kendini adayacak   öğretmenlerimizin  saygınlığını yeniden  kazandıracak şekilde revize edilmelidir.

                                                                                                         Ali AKILLI

                                                                                                             Genel Başkan

  
Yayınlanma: Cuma, 15 Ocak 2016 23:35 Gösterim: 1737
Yazdır